07
Aug

FSC DONE !

Uzyskaliśmy certyfikat FSC ( Forest Stewardship Council ) co oznacza że…
Produkty drewniane, które są przez nas sprzedawane są pozyskiwane nie naruszając przy tym bogactw biologicznych i struktury lasów!