11
Dez

Adres e-mail dla faktur

Od dnia 01.01.2021 uruchamiamy nowy adres mailowy faktury@bramster.pl , prosimy wszystkich kooperantów o przesyłanie faktur właśnie na ten adres.