42-620 Nakło Śląskie, ul. Lasowicka 125
Poniedziałek - piatek 08:00-16:00
Tel.: (32) 284-45-65

Fundusze Europejskie

Bramster > Fundusze Europejskie

  Firma Bramster Mietła Spółka Komandytowa  uzyskała dofinasowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej w Bramster Mietła Spółka Komandytowa” w ramach Działania 3.01 Kredyt ekologiczny, Priorytety FENG.03 – Zazielenienie przedsiębiorstw, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 ( FENG) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Przedmiotem projektu jest modernizacja posiadanej infrastruktury, która obejmuje zakup sprężarki, instalacji fotowoltaicznej i kaskady pomp ciepła. Inwestycja ma na celu wyeliminowanie kotłów na paliwa kopalne oraz poprawę efektywności energetycznej. Wśród kosztów kwalifikowanych projektu ujęto także koszt przygotowania dokumentu audytu poniesiony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

  Wartość projektu : 400090,75 zł

  Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 199144,91 zł

  Projekt bezpośrednio przyczyni się do realizacji celów zakładowej polityki ochrony środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz mniejsze zużycie zasobów naturalnych planety.

  Cała inwestycja ma na celu obniżenie kosztów produkcji, poprawę jej wydajności  co zwiększy konkurencyjność firmy i poziom zaspokojenia indywidualnych oczekiwań klientów.

  Wnioskodawca zlecił przeprowadzenie analizy przez zewnętrzny podmiot, posiadający odpowiednie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i ich części. W ramach audytu energetycznego budynku uznano, że konieczne jest podniesienie sprawności instalacji CO oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Prognozowana oszczędność energii wyniesie 42,9%.

  Ponadto uznano, że konieczna jest wymiana wyeksploatowanych urządzeń o dużym zużycie energii elektrycznej na urządzenia nowe charakteryzujące się mniejszym zapotrzebowaniem na energię(wymiana 2 sprężarek o mocy silników elektrycznych 11kW+ 13kW na jedną sprężarkę o mocy silnika elektrycznego 11kW). W tym przypadku roczna oszczędność energii pierwotnej wyniesie 54,25%.

  #funduszeeuropejskie